Team

WANG Wei

Dr. WANG Wei, Intern, From Shanghai Jiao Tong University affiliated Sixth People's Hospital, E-mail: wahaa1987@163.com


0.00
0.00
  

Dr. WANG Wei, Intern, From Shanghai Jiao Tong University affiliated Sixth People's Hospital, E-mail: wahaa1987@163.com


Team
 • Dr. Zhao Xin

  Dr. Zhao Xin

  Principal Investigator

  0.00

  0.00

 • Yang Yuhe

  Yang Yuhe

  Postdoctoral fellow

  0.00

  0.00

 • ZHANG Qiang

  ZHANG Qiang

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Lv shang

  Lv shang

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Willie PARK (Yun PIAO)

  Willie PARK (Yun PIAO)

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • ZHAO Mengna

  ZHAO Mengna

  Alumi

  0.00

  0.00

 • MEI Quanjing

  MEI Quanjing

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • ​RAO Jingdong

  ​RAO Jingdong

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Ho Pan Bei

  Ho Pan Bei

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Jinghan FANG

  Jinghan FANG

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Huizhi XIE

  Huizhi XIE

  Postgraduate students

  0.00

  0.00

 • Zhi Fei

  Zhi Fei

  Alumi

  0.00

  0.00

 • You Hengze

  You Hengze

  Alumi

  0.00

  0.00

 • LI Wenzhao

  LI Wenzhao

  Alumi

  0.00

  0.00

 • Martin Wong

  Martin Wong

  Alumi

  0.00

  0.00

 • ZHANG ZHEN

  ZHANG ZHEN

  Alumi

  0.00

  0.00